Planowane wyłączenia prądu

Dodana: 19 kwiecień 2017 14:10

PGE Dystrybucja SA Odział Białystok - Rejon Energetyczny Białystok i Bielsk Podlaski Teren zawiadamia o planowanych wyłączeniach prądu

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok w ramach podstawowej działalności dokonuje przebudowy, rozbudowy i modernizacje stacji linii, wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej. Prawidłowa eksploatacja wpływa na zmniejszenie zagrożenia awariami i zwiększenia bezpieczeństwo dostaw energii dla Mieszkańców z terenu Oddziału.

Ze względu na wykonywane prace remontowo-eksploatacyjne wymagane jest wyłączenie pewnych elementów sieci i w związku z tym wstrzymanie na kilka, a nawet kilkanaście godzin, dostaw energii elektycznej dla Odbiorców na danym terenie. Zdajemy sobie sprawę, że każda przerwa w dostawie prądu jest uciążliwa i bardzo dezorganizuje codzienne życie. Mając na uwadze fakt, że energia elektryczna stała się dobrem powszechnym, a dostęp do niej jest coraz częściej traktowanym jako jedno z podstawowych praw człowieka, staramy się tak zorganizować i przygotować prace na terenie, aby trwały one możliwie jak najkrócej.

O planowanych przerwach pragniemy powiadomić jak najszersze grono Mieszkańców terenu, których ograniczenie dotyczy. Informacje o planowanych wyłączeniach prądu umieszczamy w naszej stronie internetowej (http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach). Aktualizacja tych informacji nastepuje co tydzień - w każdy wtorek. Zapraszamy także Państwa o rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Zamówienie newslettera można dokonać poprzez zakładkę www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach a następnie wybrać jedną z opcji "Dla całęgo rejonu energetycznego" lub "Dla konkretnej lokalizacji". Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowanych pracach na sieci będą Państwu przesyłane automatycznie. Z tej forma mogą też korzystać Odbiorcy energii eleketrycznej, którzy otrzymają automatyczną wiadomość e-mail z informacją możliwych na danym obszarze, planowanych przerwach w dostawie energii - dla konkretnej lokalizacji, do której się zapiszą.