Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Dodana: 22 październik 2019 13:26

Zarząd Powiatu Białostockiego w dniu 22 października 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych (.doc 121.00 kB)

UCHWAŁA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (.doc 28.50 kB)