Ogromne zainteresowanie pożyczkami dla mikroprzedsiębiorców w PUP

Dodana: 29 kwiecień 2020 14:32

Do 29 kwietnia 2020 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku (PUP) wpłynęło aż 12,5 tysiąca wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Zrealizowano około 1200 wniosków na łączną kwotę 5 577 900 zł. 

Z powodu ogromnej liczby dokumentów do ich weryfikacji zaangażowano dodatkowych urzędników PUP – w sumie 74. Decyzją starosty Powiatu Białostockiego Jana Perkowskiego, przy opracowywaniu wniosków pomaga też 9 pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Z kolei na pytania osób zainteresowanych formami wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej odpowiadają pracownicy Filii PUP w Łapach (przekierowano numery  telefonów).

W związku z ogromną liczbą złożonych wniosków, Powiatowy Urząd Pracy wstrzymuje nabór na powyższą formę pomocy tj. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Wnioski są przyjmowane do 29 kwietnia 2020 r. włącznie.

Osoby zaniepokojone wstrzymaniem przyjmowania wniosków uspokajamy, że wstrzymanie nie oznacza zamknięcia naboru na stałe. Z chwilą zrealizowania znacznej części wniosków, które wpłynęły do PUP, nabór będzie wznowiony – uspokaja rzeczniczka Powiatowego Urzędu Pracy Jolanta Tulkis. Informacja o terminie i sposobie składania wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.