Ogólne

 • Droga Krupniki – Porosły – inspektor nadzoru

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2021-01-27 13:55:24

  Inspektorem nadzoru na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1551B (od DK nr8 – Porosły – Krupniki) będzie Witalis Gromotowicz z firmy Witalis Gromotowicz Budownictwo Drogowe. Podpisano z nim umowę dot. pełnienia funkcji.

 • Warsztaty polsko- białoruskie online

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2021-01-25 15:57:41

  Warsztaty online były kolejnym wydarzeniem w ramach Projektu „Transgraniczna sieć na rzecz zrównoważonego zarządzania transportem”. W ramach Projektu po stronie polskiej rozbudowano: drogę powiatową nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki i drogę gminną nr 105067 B w Bobrownikach.

 • Sala Doświadczania Świata w PPPP – otwarcie

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2021-01-22 12:47:35

  Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku utworzyła Salę Doświadczania Świata. To pierwsza publiczna poradnia w województwie, która dysponuje taką salą.

 • Ponad 93 tys. zł dla szkół na walkę z Covid-19!

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2021-01-20 15:14:06

  Środki i urządzenia dezynfekujące, środki ochrony indywidualnej, sprzęt do nauczania zdalnego – m.in. na to Powiat Białostocki wyda ponad 93 tys. zł. 85% tej kwoty to pieniądze przyznane z projektu pn. „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”. Jest on współfinansowany z UE.

 • List Arcybiskupa Tadeusza Wojdy

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2021-01-12 13:48:33

  Arcybiskup Tadeusz Wojda skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego list, w którym dziękuje radnym za przyjęcie stanowiska w obronie dobrego imienia Papieża Jana Pawła II. Powodem są powtarzające się ostatnio ataki na jego osobę.