Obrady Zarządu Powiatu Białostockiego

Dodana: 27 październik 2020 13:56

Trzy umowy w sprawie przekazania dotacji Szpitalowi w Łapach podpisał Zarząd Powiatu Białostockiego. Dotyczą one walki z epidemią koronawirusa.

  • 100.000 zł - na zakup przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach środków ochrony indywidualnej
  • 140.000 zł – na dostosowanie jednego łóżka intensywnej terapii dla pacjentów zakażonych wirusem Sars-CoV-2
  • 20.000 zł na zakup sprzętu medycznego (dotacja gminy Turośń Kośc.)

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego podjęli też decyzję w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu białostockiego. Oferty można składać od 28.10.2020 r.do 17.11.2020 r.

Konkurs dotyczy punktów w Michałowie, Choroszczy i Białymstoku. W Wasilkowie, Tykocinie, Czarnej Białostockiej i Łapach porad będą udzielać prawnicy, wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Izbę Adwokacką. Pieniądze na prowadzenie punktów pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości (przekazywane w formie dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).