Nowe samochody w Domach Pomocy Społecznej dofinansowane z PFRON

Dodana: 5 marzec 2019 14:50

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Uhowie i w Jałówce mogą korzystać z nowych mikrobusów 9-miejscowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. To bardzo  potrzebny zakup, mieszkańcy są bowiem często wożeni do poradni specjalistycznych, szpitali, na spotkania integracyjne z mieszkańcami z innych domów pomocy społecznej, czy wycieczki. Nowe samochody posłużą w sumie 210 pensjonariuszom (125 w DPS w Uhowie i 85 w DPS w Jałówce).

Samochody kosztowały łącznie 288 492,80 zł. Powiat białostocki na ich zakup otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 160 000 zł, środki własne powiatu to 137 492,80 zł.

Uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodów miało miejsce (4.03.2019 r.)  w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie w obecności starosty powiatu białostockiego Jana Perkowskiego i wicestarosty Romana Czepe, Grażyny Bogdańskiej - p.o. dyrektora Oddziału Podlaskiego PFRON i Elżbiety Pomian – głównego specjalisty Oddziału PFRON oraz dyrektorów i  mieszkańców tych Domów.