Nagrody Starosty Białostockiego

Dodana: 12 październik 2016 13:39

wreczenie nagrod

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 12 października 2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie nagród Starosty Powiatu Białostockiego nauczycielom i dyrektorom szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Nagrodzeni zostali:

  1. Pan Zdzisław Penza - dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach,
  2. Pani Elżbieta Joanna Prus - nauczyciel Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku,
  3. Pan Eugeniusz Ziniewicz - nauczyciel Zespołu Szkół w Michałowie,
  4. Pani Halina Mazurkiewicz - wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach,
  5. Pan Zbigniew Płoński - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.