Modernizacje na Drogach Powiatu

Dodana: 6 kwiecień 2017 12:30

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521B na odcinku ul. 3 Maja do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury w Łapach - przebudowa chodników".

W dniu 9 marca 2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych dotyczących wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521B na odcinku ul. 3 Maja do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury w Łapach - przebudowa chodników".

Wykonawcą robót została Firma - Roboty Drogowe Michał Worobiej, ul. Puszkina 29, 15-190 Białystok.

Zgodnie z zawartą umową koszt robót budowlanych wynosi 138.782,75 zł.

Termin przekazania placu budowy: 15.03.2017r

Termin zakończenia robót: 31.05.2017r


„Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566B poprzez wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowa Chabdy - Poświętne (gm. Poświętne)".

W dniu 28 marca 2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych dotyczących wykonania zadania pn. „Wzmocnienie nawierachni drogi powiatowe] Nr 1566B poprzez wykonanie nawiercchni ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowa Chabdy - Poświętne".

Wykonawcą robót została Firma - Przedsiębiorstwo Robót Drogowa - Mostowych TRAKT Sp. z o.o., ul. l Maja 8,18-200 Wysokie Mazowieckie.

Zgodnie z zawartą umową koszt robót budowlanych wynosi 653.895,06 zł.

Termin przekazania placu budowy; 31.03.2017r.

Termin zakończenia robót: 30.05.2017r.


"Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku Mostek - Rybniki (gm. Wasilków)".

W dniu 29 marca 2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych dotyczących wykonania zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku Mostek - Rybniki".

Wykonawcą robót została Firma - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Zgodnie z zawartą umową koszt robót budowlanych wynosi 1.222.533,37 zł.

Termin przekazania placu budowy: 05.04.2017r.

Termin zakończenia robót: 09.06.2017r.