Modernizacja SP ZOZ w Łapach i siedziby Starostwa w Białymstoku.

Dodana: 13 lipiec 2016 15:10

prezentacja powodów modernizacji starostwa

W dniu 11 lipca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się spotkanie którego celem była prezentacja dwóch koncepcji:
- modernizacji i przebudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach 
- rozbudowy i modernizacji siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ulicy Borsuczej w Białymstoku
W spotkaniu wzięli udział Radni Powiatu Białostockiego, Zarząd Powiatu, kierownictwo poszczególnych wydziałów Starostwa oraz zaproszeni goście. Uczestnicy spotkania zapoznali się z  w/w koncepcjami, obejrzeli prezentacje będące uzasadnieniem proponowanych zmian. Ostateczna decyzja w sprawie realizacji proponowanych zmian zapadnie podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.