Medale za długoletnią służbę dla pracowników PUP

Dodana: 3 luty 2020 11:06

29.01.2020 r. w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku odbyła się Konferencja „Krajowy Fundusz Szkoleniowy - instrumentem wsparcia pracodawców". Organizował ją Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Po uroczystym przywitaniu gości przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janinę Mironowicz, nastąpiło wręczenie wyróżnień pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia, w tym 14 medali za długoletnią służbę pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Było to 7 złotych,  5 srebrnych oraz 2 brązowe medale. W tej części spotkania głos zabrali również: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego  Marek Olbryś oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, który odniósł się do roli i zadań publicznych służb zatrudnienia, złożył jednocześnie gratulacje osobom wyróżnionym. W trakcie spotkania nastąpiło także podsumowanie konkursu „Organizacja ucząca się 2019", podczas którego nastąpiło wręczenie nagród laureatom. W dalszej części Konferencji zaproszeni gości mieli okazję do zaprezentowania tematyki: 

  • Pracodawcy wobec zmian demograficznych - jak zbudować organizację inteligentną generacyjnie? – prof. dr hab. Joanna Moczydłowska – Politechnika Białostocka,
  • Efektywność wsparcia udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w woj. podlaskim w latach 2017-2018 – prezentacja wyników badania – przedstawiciel wykonawcy badania.