Konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Dodana: 31 październik 2019 11:39

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Termin konsultacji zostaje ustalony od dnia 31 października 2019 r. do 13 listopada 2019 r.  Wypełniony formularz należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Białymstoku lub przesłać na adres urzędu ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok lub pocztą elektroniczną na adres email: a.polinska@st.bialystok.wrotapodlasia.pl,

Projekt programu na 2020 rok (.doc 96.00 kB)

Formularz konsultacji (.doc 317.50 kB)