Konferencja „Zaplanuj swoją przyszłość” w Białymstoku

Dodana: 3 październik 2019 14:26

2 października 2019 r. Starostwo Powiatowe w Białymstoku zorganizowało Konferencję  „Zaplanuj swoją przyszłość”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Podlaski Kurator Oświaty.

Ideą konferencji było promowanie szkolnictwa zawodowego i technicznego, w związku z obserwowanym od kilku lat problem braku dostępności na rynku pracy specjalistów różnych branż. Dla uczestników konferencja miała być miejscem, w którym mogliby odnieść się do problemu niedopasowania między dostępnością a zapotrzebowaniem na pracowników. Biorąc pod uwagę tematykę Konferencji, zaprosiliśmy na nią przedstawicieli: szkół podstawowych z Białegostoku oraz powiatu białostockiego, instytucji rynku pracy, pracodawców oraz władz samorządowych.

Do Parku Naukowo – Technologicznego w Białymstoku przyjechało kilkadziesiąt osób. Na wstępie uczestników konferencji przywitał Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski. Nawiązał też do trudności na lokalnym rynku pracy, związanych z niedoborem pracowników z konkretnym przygotowaniem zawodowym. Podkreślał też, bezpośrednio związane z tym problemem – wciąż niewielkie zainteresowanie młodzieży  kształceniem zawodowym, jako kolejnym etapem edukacji.

W dalszej części konferencji głos zabrała Wicekurator Oświaty Elżbieta Kamińska. Przedstawiła zarysy zmian w szkolnictwie zawodowym, które weszły w życie od września 2019 r. Następnie, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku Piotr Matusiak omówił inicjatywę Urzędu – promocję szkolnictwa zawodowego i technicznego wśród uczniów szkół podstawowych z wykorzystaniem opracowanej w tym celu broszury informacyjnej „Zaplanuj swoją przyszłość”. Uczestnikom spotkania została również przybliżona, przez Zastępcę Kierownika Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego w PUP Joannę Krysiuk, tematyka „Barometru zawodów” - jako narzędzia do badania relacji między dostępnością a zapotrzebowaniem na pracowników. Kolejna prezentacja dotyczyła zmian w szkolnictwie zawodowym, wprowadzanych od  września 2019 r., które szczegółowo omówił Zastępca Dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku Romuald Mazur.

Na koniec tej części Konferencji głos zabrał koordynator lokalnego Klastra Technologicznego i jednocześnie Wicedyrektor Technikum Programistycznego InfoTech Adam Kamiński. Scharakteryzował lokalny rynek IT, jego ewolucję oraz potencjał, po czym omówił genezę Technikum Programistycznego InfoTech - jako pierwszej w Polsce klastrowej szkoły zawodowej oraz dalsze perspektywy rozwoju edukacji programistów na lokalnym rynku.

Na tym etapie Konferencji  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku Dorota Kolenda, podziękowała za wystąpienia zaproszonych gości i zaprosiła uczestników do rozmów. W efekcie nastąpiła interesująca wymiana doświadczeń, uwag i spostrzeżeń w kontekście opisanych powyżej trudności. Głos zabierali: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach Krzysztof Dobkowski oraz dyrektorzy i przedstawiciele szkół podstawowych z terenu Białegostoku oraz powiatu białostockiego.