Komputery do nauki zdalnej w Domu Dziecka w Krasnem

Dodana: 8 wrzesień 2020 12:06

Wychowankowie dwóch Domów Dziecka w Krasnem (gm. Zabłudów) w razie konieczności nauki zdalnej, będą korzystać z nowych komputerów. 41 zestawów trafiło (7.09.2020 r) do placówki, prowadzonej przez Powiat Białostocki. Sprzęt komputerowy przekazali starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski i wicestarosta Roman Czepe. W imieniu dyrektor Grażyny Zimnoch odebrała je Katarzyna Kużel.

Za pieniądze z Unii Europejskiej i z budżetu państwa komputery kupiło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Z przekazanych komputerów będą korzystać wszystkie uczące się dzieci z Domu Dziecka w Krasnem, dla nikogo sprzętu nie zabraknie.

 

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej i umożliwienie realizowania zadań w przypadku konieczności zdalnego nauczania przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych - wyjaśnia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Turczewska.

 

To druga partia komputerów, na początku września 24 zestawy trafiły do Domu Dziecka w Supraślu.