Komputery do Domu Dziecka w Supraślu

Dodana: 4 wrzesień 2020 15:14

Wychowankowie Domu Dziecka w Supraślu w razie konieczności podjęcia nauki zdalnej, będą korzystać z nowych komputerów. 24 zestawy trafiły już do placówki, prowadzonej przez Powiat Białostocki.

Na ręce dyrektor Katarzyny Karczewskiej sprzęt komputerowy przekazali starosta Powiatu Białostockiego

Jan Bolesław Perkowski i wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe. Komputery kupiło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Fundusze na ich zakup pochodziły z budżetu państwa i z Unii Europejskiej.

- Z przekazanych komputerów będą korzystać wszystkie uczące się dzieci z Domu Dziecka w Supraślu, dla nikogo sprzętu nie zabraknie - informuje starosta Perkowski.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej i umożliwienie realizowania zadań w przypadku konieczności zdalnego nauczania przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W najbliższych dniach druga partia komputerów trafi do wychowanków dwóch Domów Dziecka w Krasnem.