Komputery dla wychowanków Opoki

Dodana: 17 wrzesień 2020 12:54

Wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego Opoka w Wasilkowie w razie konieczności podjęcia nauki zdalnej, będą korzystać z nowych komputerów. 13 zestawów trafiło do placówki, prowadzonej na zlecenie Powiatu Białostockiego. Na ręce dyrektor siostry Natalii sprzęt komputerowy przekazali starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski i wicestarosta Roman Czepe.

W ostatnim czasie partie komputerów (65 szt.) trafiły też do wychowanków Domów Dziecka w Krasnem i w Supraślu. Komputery kupiło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Fundusze na ten cel pochodziły z Unii Europejskiej i z budżetu państwa.

Pogotowie Opiekuńcze „Opoka” jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą, która łączy zadania dwóch typów placówek - interwencyjnej i socjalizacyjnej. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Wychowankami „Opoki” mogą być głównie dziewczęta w wieku od 10 do 18 lat, skierowane na podstawie postanowienia sądu przez PCPR w Białymstoku. W wyjątkowych przypadkach, tak by nie rozdzielać rodzeństw, przyjmowani są również chłopcy i dzieci młodsze. Pogotowie opiekuje się dziećmi i młodzieżą niezależnie od ich wyznania.