Inwestycje w DPS w Czerewkach

Dodana: 17 wrzesień 2020 12:53

Jeszcze w tym roku Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach prowadzony przez Powiat Białostocki będzie mieć dwie instalacje, pozwalające na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej i centralne ogrzewanie oraz wytwarzanie prądu na potrzeby DPS. Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WP na lata 2014 – 2020. Umowę na instalację pomp ciepła z firmą DBM Daniel Borowski z Narewki 15.09.2020 r. podpisali: Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski, Wicestarosta Roman Czepe i Dyrektor DPS Józef Domaszuk. Koszt to 1 020 000 zł. Wcześniej władze Powiatu podpisały umowę na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej dla DPS w Czerewkach z firmą SUNGRANT z Białegostoku (koszt 155 287,21 zł). Wniosek także uzyskał dofinansowanie RPO WP. Łączna wartość projektu po postępowaniu przetargowym wyniosła 1 300 747,21 zł. Dofinansowanie projektu w ramach programu RPO WP to 995 333,80 zł, zaś środki własne powiatu 305 413,41 zł. Dzięki tym inwestycjom możliwe będą duże oszczędności szacowane na około 200 tys. zł rocznie. Termin zakończenia inwestycji to 16 listopada 2020 r.