INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dodana: 14 luty 2017 13:58

Białystok, 2017-02-14

GKNII.6845.16.2016

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, iż w dniu 10.02.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Borsucza 2, został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego o pow. 14, 48 m2 wraz z udziałem, w częściach wspólnych budynku określonym na 9,96 m2 znajdującego się na parterze budynku posadowionego na nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1, oznaczonej numerem geodezyjnym 587/2 o pow. 0,4329 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/ 00116347/8.

 

Do przetargu została dopuszczona jedna osoba, która wzięła w nim udział.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni do wynajęcia wynosiła 20,00 zł netto. W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto najwyższą cenę wynoszącą 21,00 zł netto + podatek VAT(23%), co łącznie stanowi kwotę  brutto w wysokości 25,83 zł.

Jako najemcę  ww. lokalu wyłoniono Jolantę Kuleszę-Jaromin prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NZOZ „Neuromed”.

 

 

 Podpisali:

Antoni Pełkowski -Starosta

Jolanta Den - Wicestarosta