FDS - wręczenie symbolicznych czeków w starostwie

Dodana: 4 październik 2019 14:58

4.10. 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył symboliczne czeki, potwierdzające dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych i gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych.  Czeki na łączną kwotę 48 mln zł odebrali przedstawiciele 13 gmin a także Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski i wicestarosta Roman Czepe.

Dzięki tegorocznym dotacjom z FDS w powiecie białostockim będzie można wyremontować 12 odcinków dróg o łącznej długości 17 km. Planowane inwestycje mają kosztować blisko 46 mln zł, a wsparcie z FDS to prawie 50 %.

Z FDS dofinansowane zostały następujące zadania:

 1. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1537B - przez miejscowość Izbiszcze w gminie Choroszcz.
 2. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1538B Choroszcz (droga do Kościuk) - Kościuki w obrębie wsi Kościuki w gminie Choroszcz.
 3. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1423B Czarna Wieś Kościelna – Ogóły w gminie Czarna Białostocka.
 4. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1389B w m. Jaworówka w gminie Dobrzyniewo Duże. (ogłoszony przetarg)
 5. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1484B na odc. Niewodnica Nargilewska – Kudrycze (w ciągu drogi Stanisławowo – Wojszki) w gminach Juchnowiec Kościelny  i Zabłudów.
 6. Budowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej nr 1431B (ul. 42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowlany w gminie Supraśl.
 7. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B na odcinku Sobolewo – Henrykowo w gminie Supraśl. ( już otwarto oferty przetargowe)
 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1488B Zabłudów - Biele - Suraż na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surażu.
 9. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1543B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński w gminie Turośń Kościelna.
 10. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1377B w m. Łopuchowo w gminie Tykocin.
 11. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1394B: droga nr 8 - Sielachowskie - Osowicze Etap I w gminie Wasilków. (ogłoszony przetarg)
 12. Budowa drogi powiatowej nr 1469B na odcinku Protasy - Folwarki Małe Etap II w gminie Zabłudów.

W poprzednim rozdaniu z FDS Powiat Białostocki otrzymał dotacje na modernizację 2 odcinków dróg: we wsi Klimki w gm. Czarna Białostocka i Gąsówka Skwarki – Gąsówka Osse w gm. Łapy.

Z kolei pod koniec sierpnia 2019 r. Powiat Białostocki złożył 22 wnioski o dofinansowanie budowy dróg w kolejnej edycji FDS. Dotyczą zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 14 gminach. Ich łączna długość to blisko 41 km. Zakładana wartość kosztorysowa zadań wynosi 91,5 mln zł.

Są to następujące odcinki:

 1. Budowa drogi powiatowej w miejscowości Oliszki (gmina Choroszcz)
 2. Budowa odcinka od drogi krajowej Nr 8 - Porosły – Krupniki (gmina Choroszcz) 
 3. Budowa drogi powiatowej na odcinku Ruda Rzeczka - Klimki (gmina Czarna Białostocka)
 4. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Zdroje (gm. Czarna Białostocka )
 5. Przebudowa drogi w miejscowości Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże)
 6. Rozbudowa ulicy Polnej w Gródku (gm. Gródek)
 7. Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny - Juchnowiec Górny
 8. Przebudowa drogi powiatowej w m. Horodniany (gm. Juchnowiec Kościelny)
 9. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Łapy Osse - Gąsówka-Osse
 10. Przebudowa drogi powiatowej Łapy Kołpaki - Łapy Osse - Gąsówka Somachy - Sokoły w m. Gąsówka Somachy (gm. Łapy)
 11. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej przez miejscowość Sokole (gm. Michałowo)
 12. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kuchmy - granica Gminy Michałowo (gm. Michałowo)
 13. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Pietkowo - granica gminy Poświętne (gm. Poświętne)
 14. Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu dróg powiatowych Zielona - Białystok (ul. 42 Pułku Piechoty) i Zielona - Białystok (ul.Ciołkowskiego w Grabówce) gm. Supraśl
 15. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Grabówka – Ciasne (Gmina Supraśl)
 16. Przebudowa drogi powiatowej Zawyki – Zawyki Ferma na odcinku od km 0+510,5 do końca drogi powiatowej (gm. Suraż)
 17. Przebudowa drogi powiatowej przez wieś Dołki (gm. Turośń Kościelna)
 18. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Łaziuki - Krosno (gm. Tykocin)
 19. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej na odcinkach Żuki - Pasynki, Pasynki - Zagruszany (gm. Zabłudów)
 20. Przebudowa dróg powiatowych Mężenin - Chlebiotki Nowe - do drogi 64 i od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowiec na terenie powiatu białostockiego (gm. Zawady)
 21. Budowa drogi Bojary – przystanek kolejowy Bojary (gm. Turośń Kościelna)
 22. Przebudowa drogi powiatowej Niewodnica Nargilewska - Wojszki, na odcinku Kudrycze - Wojszki

Prawie wszystkie z tych inwestycji mają być realizowane w latach 2020 – 2021.

Jeśli chodzi o drogi gminne, to wręczone w piątek czeki opiewają łącznie na 25,2 mln zł, i dotyczą 29 inwestycji.