„Ekonomia społeczna – trendy i wyzwania”

Dodana: 13 grudzień 2019 13:25

W środę, 11 grudnia 2019 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się seminarium pn. „Ekonomia Społeczna – trendy i wyzwania”. Jednym z ekspertów w panelu pod hasłem „Ekonomia społeczna – iluzja czy rzeczywistość?” był wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe. Podzielił się on m.in. swoimi doświadczeniami w kierowaniu Centrum Integracji Społecznej w Łapach oraz z okresu członkostwa w Radzie Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas spotkania prezentowano efekty realizacji projektu pn. „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, przeprowadzono debatę panelową. Zorganizowane zostały również warsztaty eksperckie poruszające tematy korzyści, jakie daje samorządom stosowanie klauzul społecznych i franczyzy społecznej. Seminarium zostało zorganizowane przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.  Wzięło w nim udział wielu przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (CIS, KIS, ZAZ, spółdzielni socjalnych i in.), ośrodków pomocy społecznej, samorządów.