DPSy w powiecie z przyłbicami od Politechniki Białostockiej

Dodana: 16 kwiecień 2020 14:40

Przyłbice ochronne dla Domów Pomocy Społecznej w powiecie białostockim podarowała 16 kwietnia 2020 r. Politechnika Białostocka. Serdecznie dziękujemy za ten dar w imieniu podopiecznych i pracowników DPS.

70 sztuk przyłbic rozdzielimy między 4 placówki, proporcjonalnie do liczby ich pensjonariuszy - zapowiada starosta Jan Bolesław Perkowski. Jednocześnie składa uczelni podziękowania za inicjatywę na ręce dyrektora Instytutu Inżynierii Biomedycznej PB dr hab. inż. Szczepana Piszczatowskiego.

Przyłbice wydrukowano na drukarce 3D i są wielokrotnego użytku – podkreśla dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Turczewska, która przywiozła dary. To z PCPR przyłbice będą odbierać dyrektorzy DPSów.