Dotacje od gminy Łapy dla Powiatu Białostockiego

Dodana: 3 marzec 2020 14:17

Podczas ostatniej XIX sesji Rady Miejskiej w Łapach przegłosowano dwie bardzo istotne dla współpracy z  Powiatem Białostockim uchwały. Dotyczą one dofinansowania  Szpitala Powiatowego  w Łapach oraz budowy boiska przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego. Sesja rozpoczęła się od wystąpienia p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach Anety Waszkiewicz na temat funkcjonowania placówki.

Szpital otrzyma pomoc w wysokości 288 tys. zł.; Radni postanowili dofinansować przebudowę linii energetycznej nN 0,4 kV komunalno-oświetleniowej na ulicach Korczaka i Goździkowskiej oraz dofinansować przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją pomieszczeń piwnicy w Przychodni przy ul. Piaskowej 9.

Na budowę boiska przy ZSM radni przeznaczyli 200tys. zł.  ZSM jest jedyną szkoła w Łapach, która nie posiada jeszcze własnego boiska, a uczniowie z gminy Łapy  stanowią ponad 60 %  kształcącej się tu młodzieży – informuje dyrektor placówki Dorota Kondratiuk.

Radni zdecydowali też m.in. o udzieleniu dotacji na przebudowę 2 dróg powiatowych w 2021 r. Wyrazili zgodę na udzielenie z budżetu Gminy Łapy pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w wysokości 258.134,93 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527B Łapy-Kołpaki – Łapy-Osse – Gąsówka-Somachy – Sokoły w m. Gąsówka-Somachy” oraz w wysokości 1.367.178,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527B Łapy-Osse – Gąsówka-Osse”. Dofinansowanie na realizację tych inwestycji drogowych pozyskał Powiat Białostocki z Funduszu Dróg Samorządowych. Radni podjęli uchwały jednogłośnie.

W sesji, w związku z podejmowanymi przez radnych uchwałami, dotyczącymi pomocy Powiatowi Białostockiemu uczestniczyli wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe wraz ze skarbnik Powiatu Martą Szczuką, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Mariusz Gołaszewski, radny Powiatu Białostockiego Andrzej Gąsowski oraz dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Dorota Kondratiuk.

Przed sesją uczniowie ZSM zaprosili radnych na "Dni Otwarte" szkoły.