Dotacja dla DPS w Czerewkach na odnawialne źródła energii

Dodana: 24 marzec 2020 13:10

10 marca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z zakresu energetyki, opartej na odnawialnych źródłach energii. Projekt pod nazwą „Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach” obejmuje wykonanie nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,9 kW i instalacji pompy ciepła o mocy 172 kW.

Wartość projektu wynosi 1.960.743 zł, z czego dofinansowanie UE wyniesie 1.523.330 zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

13 marca umowę w sprawie przyznania dotacji podpisali Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego oraz Józef Domaszuk – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Realizacja projektu pozwoli na znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania placówki (około 100 tys. w skali roku) oraz zredukowanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Istniejąca kotłownia olejowa, zużywająca na potrzeby placówki około 60-70 tys. l oleju opałowego rocznie, pozostanie w DPS jako rezerwowa - na wypadek awarii.