Ciągniki dla bezpieczeństwa kierowców na drogach powiatowych

Dodana: 14 kwiecień 2020 12:37

Powiatowy Zarząd Dróg wzbogacił się o trzy ciągniki John Deere wraz z osprzętem. Dzięki temu Powiat Białostocki w dużo mniejszym stopniu będzie zlecać utrzymanie swoich dróg firmom zewnętrznym.

Przekazanie ciągników miało miejsce w czwartek 9 kwietnia 2020 r. na placu firmy Contractus, która  była dostawcą sprzętu. - Drogi powiatowe mają być lepiej utrzymane i za niższą cenę, w efekcie kierowcy będą bezpieczniejsi - cieszy się starosta Jan Bolesław Perkowski.

Powiat Białostocki jest największy w kraju, ma aż 1100 km dróg.

Nowe ciągniki służyć będą do wykaszania poboczy, skarp, rowów i nasypów, a także do równania poboczy, przycinania krzaków, frezowania pni, zamiatania jezdni, odśnieżania i odmulania rowów. Koszt ich zakupu to blisko 2 mln zł, ale kwota ta stopniowo będzie się zwracać - podkreśla wicestarosta Roman Czepe. Sprzęt będzie pracować w 3 obwodach drogowych, jego operatorzy są już przeszkoleni do wyjazdu na drogi.