Ciąg pieszo – rowerowy między Białymstokiem a Juchnowcem otwarty

Dodana: 28 listopad 2019 09:49

Rowerzyści i piesi będą bezpieczniejsi. Zakończyła się budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej z Białegostoku przez Juchnowiec Kościelny do Wólki. We wtorek 26.11.2019 r. było przecięcie wstęgi i poświęcenie ścieżki.  Ma ona ponad 11 km. Na całej trasie powstało też 16 zatok autobusowych z wiatami plus dojścia dla pieszych. „Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, którzy mogą się swobodnie poruszać wzdłuż jezdni, a nie jak dotychczas po niej – cieszy się wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz.

Ciąg pieszo – rowerowy został zbudowany przy ruchliwej drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze.

- Inwestycja na pewno zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy. Chcemy, by mieszkańcy Białegostoku zobaczyli jak piękny jest Juchnowiec, a turystyka w naszym powiecie rozwijała się. Sam jeżdżę rowerem - stał się on atrakcyjnym środkiem transportu do rekreacji, a gdzieś trzeba jeździć - mówi starosta Jan Perkowski.

- Ta inwestycja bez wątpienia była bardzo potrzebna, ale budziła wielkie i słuszne kontrowersje, bo jej koszt ogromnie wzrósł – z 3,6 mln (w 2017 r.) do ponad 17 mln zł obecnie. Powiat miał dać kilkaset tysięcy, a w końcu zapłacił 6,8 mln. To pokazuje, jak bardzo wzrosły ceny, ale pułapką okazały się zapisy BOF, że nie można odstąpić od realizacji do czasu uzyskania w przetargu niższej oferty – stwierdził wicestarosta Roman Czepe.

Ze względu na wysoki koszt inwestycji otwarta właśnie ścieżka, została przez część powiatowych radnych nazwana „złotą”.