BONY na SZKOLENIA – zatwierdzony regulami rekrutacji do projektu

Dodana: 29 grudzień 2017 15:18

Szanowni Państwo, ze względu na bardzo dużą ilość złożonych formularzy rekrutacyjnych, nabór do projektów został czasowo wstrzymany. O terminie wznowienia naboru poinformujemy wkrótce na stronie internetowej. Termin ten zostanie ustalony nie wcześniej niż, za kilka dni. Prosimy o cierpliwość. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu

Poddziałanie: 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki

Poddziałanie: 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

Lider projektu: Powiat Sokólski

Partnerzy:

  1. Powiat Białostocki
  2. Miasto Białystok
  3. Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o.

Wartość projektu:

Poddziałanie 3.2.1:  37 265 558,33 PLN

Poddziałanie 3.2.2:  18 463 434,00 PLN

Dofinansowanie:

Poddziałanie 3.2.1:  33 539 002,20 PLN

Poddziałanie 3.2.2:  16 617 090,60 PLN

<Dokumentacja do pobrania>

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na stronę  www.bonynaszkolenia.pl 

Warunkiem udziału w projekcie jest rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 15 stycznia 2018 roku