Bony na szkolenia – edycja II

Dodana: 1 luty 2021 14:46

Osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo mogą podnieść kwalifikacje. Rozpoczyna się projekt „Bony na szkolenia”. Mieszkańcy Białegostoku, powiatów białostockiego i sokólskiego skorzystają ze szkoleń za niewielką odpłatnością, bo większość kwoty pokrywa Unia Europejska. Projekt będą realizować wspólnie Powiat Białostocki i Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych. O projekcie na wspólnej konferencji prasowej (1.02.2021 r. ) mówili: starosta Jan Perkowski, wicestarosta Roman Czepe, dyrektor Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych Magdalena Skup i koordynator Projektu Dariusz Budrowski.

Nabór na kursy z Poddziałania 3.2.1 rozpocznie się 2 lutego 2021 r. o godz. 8.00. Termin uruchomienia konkursu w ramach Poddziałania 3.2.2 będzie podany jeszcze w lutym.  Nabór prowadzony będzie w cyklach kwartalnych, by umożliwić dostęp do bonów szkoleniowych przez cały okres realizacji projektu. Ze szkoleń w sumie skorzystać może 2,5 tys. osób.  Nabór prowadzony będzie elektronicznie poprzez witrynę www. bonynaszkolenia.pl

W tej edycji opracowano nowe procedury online ze względu na pandemię koronawirusa, portal „Bonów na szkolenia” umieszczono na serwerze o większej przepustowości, co ma zapewnić sprawną rejestrację uczestników.

Jakie szkolenia dla mieszkańców?

Poddziałanie 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”

 • Szkolenia i kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)
 • Szkolenia i kursy językowe
 • Studia podyplomowe
 • Kursy kompetencji ogólnych

Bon może uzyskać osoba dorosła (18+) bez względu na jej status na rynku pracy. Preferencje:

 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie
 • osoby biorące udział w projekcie po raz pierwszy
 • osoby w wieku 25 lat i więcej

Bon szkoleniowy z poddziałania 3.2.1 to max. 9 tys. zł./os. Wkład własny uczestnika wyniesie minimum 15% wartości przyznanego bonu.

Poddziałanie 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”

 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)
 • Kursy umiejętności zawodowych (KUZ)
 • Kurs zawodowy zakończony egzaminem zewnętrznym

Bon może uzyskać osoba dorosła bez względu na jej status na rynku pracy. Preferencje:

 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie
 • osoby biorące udział w projekcie po raz pierwszy

Bon szkoleniowy z poddziałania 3.2.2 to max. 15 tys. zł./os. Wkład własny uczestnika to min. 15% wartości przyznanego bonu.

Etapy rekrutacji

 1. Złożenie formularza zgłoszeniowego - www.bonynaszkolenia.pl
 2. Sprawdzenie kwalifikowalności i ocena formularza.
 3. Spotkanie z Doradcą Kariery (preferowany kontakt online).
 4. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego.
 5. Podpisanie umowy.

Z ofertą szkoleń można się zapoznać w Bazie Usług Rozwojowych PARP

Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1/3.2.2” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Ogólna wartość projektu:  33 376 945,80 zł. Dofinansowanie projektu: 29 291 504,10 zł.  Poddziałanie 3.2.1 – 19 231 400,10 zł; Poddziałanie 3.2.2 – 10 060 104,00 zł.