Blisko 40 laptopów dla szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki

Dodana: 21 kwiecień 2020 07:41

Sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji, trafi do szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki. Starostwo Powiatowe w Białymstoku pozyskało dodatkowe fundusze na zakup 38 laptopów. 20 kwietnia 2020 r. przesyłka dotarła do urzędu. - Wkrótce komputery trafią do szkół, a stamtąd do uczniów i nauczycieli, którzy takiego sprzętu nie mają – informuje starosta Jan Bolesław Perkowski. Koszt laptopów to 60412 zł, w tym dofinansowanie w ramach projektu grantowego wyniosło aż 59630,40 zł – cieszy się wicestarosta Roman Czepe.

Fundusze udało się pozyskać w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.)