Betlejemskie Światło Pokoju

Dodana: 23 grudzień 2020 13:26

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Przekazali nam je (21.12.2020) białostoccy harcerze: hm. Romuald Lewandowski - komendant Hufca ZHP Białystok, Artur Jankowski - skarbnik Hufca ZHP Białystok i phm. Wojciech Hernik z Komisji Rewizyjnej ZHP Chorągwi Białostockiej.

Zgodnie z harcerską tradycją światełko niesie nadzieję, wiarę i pokój. Skauci z całego świata zanoszą lampiony ze światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów. Światło biorą z Betlejem, potem harcerze ze wszystkich organizacji przekazują je sobie na granicach państw i w ten sposób dociera do każdego krańca świata :)