8 Wspaniałych

Dodana: 23 luty 2017 11:02

1

Starostwo Powiatowe w Białymstoku zapraszam do wzięcia udziału w XII Edycji Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Mając na względzie zapis preambuły do ustawy o systemie oświaty, wydaje się, że warto stworzyć okazję do poznania najlepszych wolontariuszy, wymiany doświadczeń uczniów i opiekunów oraz docenienia wkładu pracy niesionej pomocy. W/w konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych (10-13 lat) oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (14-20 lat). Zgodnie z regulaminem szkoła może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 kandydatów. W wyniku eliminacji Jury wyłoni po 8 laureatów w kategorii: ÓSEMKA i ÓSEMECZKA. Z kategorii ÓSEMKA zostanie zgłoszona 1 osoba do Eliminacji Ogólnopolskich w Warszawie.

Proszę o zgłoszenie kandydatów do eliminacji powiatowych w terminie do dnia 2 marca br.

Karta uczestnictwa do pobrania na stronie internetowej www.powiatbialostocki.pl/pl/kultura.html (zakładka kultura).

ZAŁĄCZNIK:

Regulamin konkursu Osmiu Wspaniałych.pdf

karta zgłoszeniowa