Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Dodana: 12 maj 2020 07:41

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń przeprowadzanych w systemie Online, która dostępna jest pod adresem https://word.bialystok.pl/szkolenia/szkolenia-online/.

W w/w ofercie znajdują się szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. = Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późń. zm.) organizuje szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym, między innymi osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu (podstawa prawna § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r.w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 143 z późń. zm.).

  • Szkolenie odbywa się w systemie online,
  • Szkolenie twa 8 godzin lekcyjnych; zajęcia odbywają się w ciągu jednego dnia
  • Po zakończonym szkoleniu odbywa się egzamin.
  • Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ważne przez okres S lat.
  • Koszt szkolenia to 150,00+ koszt egzaminu - 100,00 zł.

Ulotka (.pdf 27.19 MB)