W Powiecie bez kar za rejestrację pojazdu po terminie

Dodana: 24 marzec 2020 13:18

Powiat Białostocki znosi (do odwołania) kary za przekroczenie 30-dniowego terminu rejestracji pojazdów – taką decyzję podjął starosta Jan Bolesław Perkowski. Przyczyną jest trudna sytuacja w Polsce, związana ze stanem zagrożenia epidemicznego. „Liczba interesantów Wydziału Komunikacji zmniejszyła się w ostatnich dniach, ale do Starostwa wciąż zgłasza się sporo osób, chcących zarejestrować pojazd. By nie narażać ich na niebezpieczeństwo, ale też w trosce o zdrowie urzędników, rezygnujemy z nakładania kar – wyjaśnia starosta.
Oznacza to, że mieszkańcy powiatu białostockiego, którzy nie zarejestrują w terminie 30 dni pojazdu, sprowadzonego z UE bądź nie zgłoszą nabycia lub zbycia zarejestrowanego w kraju auta, nie będą karani. Chodzi o czynności (sprowadzenie pojazdu/nabycie/zbycie) zawarte od dnia 12 lutego 2020 r.


Decyzję o zawieszeniu kar za nieterminową rejestrację podjęło też miasto Białystok.