Powiatowy Urząd Pracy wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów

Dodana: 18 marzec 2020 09:32

W okresie od  17 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów.

AKTUALNA PROCEDURA OBSŁUGI KLIENTÓW

 • Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób niepełnosprawnych

Pełna rejestracja odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

Ten sposób dokonania rejestracji nie wymaga konieczności stawienia się w powiatowym urzędzie pracy. Aby dokonać rejestracji w powyższy sposób konieczne jest posiadanie kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku mogą potwierdzić swoją tożsamość i założyć profil zaufany bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie pz.gov.pl

 • Telefoniczne potwierdzanie wizyt do końca marca 2020 r.

Wszystkie osoby bezrobotne, które mają wyznaczone wizyty do końca marca 2020 r. potwierdzają gotowość
do podjęcia pracy:

 • telefonicznie:

- pokój nr 3 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością) - tel. 85 747 38 52,  85 747 38 06

- pokój nr 205 (zawody budowlane, stolarskie, bez kwalifikacji) – tel. 85 747 38 14

- pokój nr 206 (zawody administracyjno – biurowe) – tel. 85 747 38 12

- pokój nr 208 (zawody mechaniczne, elektryczne) – tel. 85 747 38 67

- pokój nr 209 (handel, usługi, gastronomia) – tel. 85 747 38 17

- pokój nr 210 (wykształcenie średnie ogólnokształcące) 85 747 38 30

 

 • drogą elektroniczną:

- bibidpp@praca.gov.pl

- bibi@praca.gov.pl

Podczas rozmowy telefonicznej lub kontaktu e-mailem zostanie wyznaczony kolejny termin wizyty.

 • Obsługa Interesantów w Dziale Instrumentów Rynku Pracy

W zakresie podpisywania umów dotyczących aktywnych form zatrudnienia, dostarczania wniosków rozliczeniowych, wydawania skierowań oraz dopełniania formalności w związku z zabezpieczaniem umów (przyjmowanie poręczeń) prosimy o kontakt telefoniczny:

- Dotacje - tel. 85 747 38 08,

- Staże, bony stażowe, bony na zasiedlenie - tel. 85 747 38 09,

- Prace interwencyjne – tel. 85 747 38 10.

 

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W zakresie spraw związanych z zawarciem umów w ramach KFS i ich realizacją prosimy o kontakt:

 • telefoniczny – tel.: 85 747 38 03, 85 747 38 19,
 • drogą elektroniczną – kfs@praca.gov.pl.

 

 • Składanie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom

Pracodawcy rejestrujący oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca składają oświadczenia oraz wnioski wyłącznie:

 • elektronicznie - za pośrednictwem strony internetowej praca.gov.pl
 • pocztą tradycyjną – na adres siedziby Urzędu

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – tel.: 85 747 38 79, 85 747 38 76.

 • Zgłoszenie oferty pracy

Pracodawcy zgłaszają oferty pracy:

 • telefonicznie - tel.:  85 747 38 15; 85 747 38 16; 85 747 38 18; 58 747 38 62,
 • drogą elektroniczną - bibidpp@praca.gov.pl,
 • za pośrednictwem strony internetowej – praca.gov.pl
 • Obsługa Interesantów w Dziale Świadczeń

Załatwianie spraw związanych ze statusem osoby bezrobotnej telefonicznie:

 • nazwiska (A - Ł) – tel.: 85 747 38 54
 • nazwiska (M-Ż) – tel.: 85 747 38 35
 • stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń Osób Niepełnosprawnych (pok. 2) – tel . 85 747 38 53

 

 • Składanie dokumentów

Dokumenty:

-  informujące o podjęcie zatrudnienia,

- zaświadczenia,

- zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny,

- wniosek o dodatek aktywizacyjny oraz niezbędne zaświadczenie,

- wniosek o rezygnację ze statusu osoby bezrobotnej,

- wniosek o wydanie zaświadczenia,

- odwołania od decyzji,

można przekazać:

 • pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

 1. Pogodna 63/1

        15-365 Białystok

 • osobiście w biurze podawczym na parterze przy wejściu do budynku. 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż urzędnicy nie będą sporządzać kopii przedkładanych dokumentów.