OGŁOSZENIE dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Dodana: 18 marzec 2020 09:32

O G Ł O S Z E N I E

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

 

Działając na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) informuję,
iż od poniedziałku (16.03.2020 r.) nie jest możliwe osobiste załatwianie spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Anuluje się wszystkie wcześniej ustalone spotkania.

Wizyta w Centrum będzie możliwa wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznym: tel.: 

  • 85 732 17 72,
  • 85 732 27 36,
  • 85 732 24 46,

w godzinach 730 - 1530.

Zadania z zakresu Ośrodka Interwencji Kryzysowej będą załatwiane wyłącznie w powyższych godzinach.

Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową

na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Słonimska 15/1

15-028 Białystok

lub w formie elektronicznej:

e-mail:   pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych - wszystkich klientów, którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym, uprzejmie proszę o uprzedni kontakt telefoniczny.

Wnioski na dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz wnioski na dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym, do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można składać przy wykorzystaniu Systemu SOW (sow.pfron.org.pl)

Proszę Państwa o zrozumienie i poważne potraktowanie ogłoszenia.