KOMUNIKAT Starosty Powiatu Białostockiego

Dodana: 1 kwiecień 2020 13:00

W związku z koniecznością zwalczania epidemii SARS-CoV-2 w SP ZOZ w Łapach wstrzymane są wszystkie planowe zabiegi i świadczenia we wszystkich oddziałach i poradniach specjalistycznych (w tym rehabilitacji) do 31 marca 2020 r.

Decyzją Starosty Powiatu Białostockiego Jana Bolesława Perkowskiego zmiany wprowadzono też w Starostwie Powiatowym w Białymstoku:

Od 27 marca 2020 roku interesanci są obsługiwani tylko w sprawach PILNYCH  i niezbędnych do życia codziennego (do godz. 13:00), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. Wejście do urzędu przy ul. Borsuczej 2 od strony parkingu głównego.

 

Interesanci chcący załatwić sprawę w powyższych Wydziałach Starostwa będą obsługiwani TYLKO drogą telefoniczną, elektroniczną bądź poprzez Pocztę Polską. W sprawach pilnych istnieje możliwość złożenia dokumentacji w Biurze Podawczym Starostwa (ul. Borsucza 2).

 

Wstrzymane są badania i terapie w:

-  Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku -tel. 85 741 62 35

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach – tel. 85 715 23 34

 (dyżury tylko telefoniczne, w sytuacjach kryzysowych o konieczności interwencji bezpośredniej decyduje kierownictwo).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wizyta możliwa wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie:  85 732 17 72, 85 732 27 36, 85 732 24 46 ( 7:30  – 15:00).  Korespondencję należy przesyłać drogą pocztową lub na e-mail: pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

W  Domach Pomocy Społecznej (Uhowo, Choroszcz, Czerewki, Jałówka) i  Domach Dziecka (Supraśl, Krasne) - czasowy zakaz odwiedzin

Decyzją Starosty Powiatu Białostockiego zamknięta zostaje (do 10.04) Filia Wydziału Komunikacji w Łapach.

Do 10 kwietnia zostaje też zawieszona działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady będą udzielane telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Umówić się trzeba pod nr tel. 519-314-080

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów.  Rejestracji jako osoba bezrobotna można dokonać elektronicznie na praca.gov.pl. Inne sprawy załatwiamy telefonicznie bądź przez e-mail.

Starosta Jan Bolesław Perkowski przeprasza Państwa za ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu, prosi też o zrozumienie i poważne potraktowanie komunikatu. Działania te prowadzone są bowiem w trosce o zdrowie nas wszystkich i naszych rodzin – podkreśla starosta.