Bony na szkolenie – projekt przedłużony?

Dodana: 24 marzec 2020 13:18

W związku z wprowadzeniem w kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz utrudnieniami w realizacji usług szkoleniowych, Powiat Sokólski wystąpił 17 marca 2020 r. do Instytucji Pośredniczącej  tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień  30 września 2020 r. Po rozpatrzeniu powyższego wniosku przez Wojewódzki Urząd Pracy poinformujemy Państwa o podjętej decyzji.

Na chwilę obecną nie wyrażamy zgody na prowadzenie usług szkoleniowych on – line, ani na wprowadzenie zmian w kartach usług, aktualnie realizowanych w zakresie rodzaju zaplanowanego egzaminu. O dalszych decyzjach zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie po ich podjęciu.

Powiat Białostocki i miasto Białystok są partnerami ww. projektu.

Punkt Obsługi Uczestnika Projektu w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, pracuje krócej (8.00-16.00). W sprawach pilnych w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt tel. 533 334 042.

Punkt Obsługi Uczestnika Projektu w Łapach jest zamknięty do odwołania. Wszystkie sprawy proszę załatwiać telefonicznie pod  nr. tel. 533 334 041.

Umowy trójstronne będą przekazane do instytucji szkoleniowych.

Wszystkie aktualnie informacje zamieszczane będą na www.bonynaszkolenia.pl