Skład komisji stałych działających w Radzie Powiatu Białostockiego V kadencji.

Dodana: 22 lipiec 2016 12:04

Komisja Rewizyjna:

 1. Pan Andrzej Babul
 2. Pan Roman Czepe - Przewodniczący
 3. Pan Wojciech Fiłonowicz
 4. Pan Krzysztof Gołaszewski
 5. Pani Barbara Grabowska - Wiceprzewodnicząca
 6. Pan Ryszard Łapiński
 7. Pan Jan Bolesław Perkowski - Sekretarz
 8. Pani Bożena Bieryło

 

Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący
 2. Pan Andrzej Babul
 3. Pani Barbara Grabowska
 4. Pan Jan Gradkowski
 5. Pan Zdzisław Łukaszewicz - Wiceprzewodniczący

 

Komisja Infrastruktury Technicznej:

 1. Pan Jarosław Wądołowski - Przewodniczący
 2. Pan Andrzej Babul
 3. Pani Danuta Maria Bagińska
 4. Pan Jacek Mariusz Bejm
 5. Pan Antoni Bogdan
 6. Pani Maria Busłowska - Wiceprzewodnicząca
 7. Pan Wojciech Fiłonowicz
 8. Pan Krzysztof Gołaszewski
 9. Pan Jan Gradkowski
 10. Pani Anna Grycuk
 11. Pan Jan Kaczan
 12. Pan Paweł Kondracki
 13. Pan Michał Kozłowski
 14. Pan Bogusław Kwiatkowski
 15. Pan Zdzisław Łukaszewicz
 16. Pan Jan Bolesław Perkowski
 17. Pan Wiesław Pusz
 18. Pani Sylwia Rząca
 19. Pan Henryk Suchocki
 20. Pan Zenon Żukowski

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

 1. Pan Jan Gradkowski – Przewodniczący
 2. Pan Krzysztof Gołaszewski
 3. Pan Paweł Kondracki
 4. Pan Bogusław Kwiatkowski
 5. Pan Jan Bolesław Perkowski - Wiceprzewodniczący

 

Komisja Rolnictwa i Środowiska:

 1. Pan Andrzej Babul- Przewodniczący
 2. Pan Jacek Mariusz Bejm - Wiceprzewodniczący
 3. Pani Jolanta Den
 4. Pan Jarosław Wądołowski

 

Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu:

 1. Pan Wiesław Pusz  - Przewodniczący
 2. Pani Danuta Maria Bagińska - Wiceprzewodnicząca
 3. Pani Jolanta Den
 4. Pan Wojciech Fiłonowicz

 

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:

 1. Pan Henryk Suchocki– Przewodniczący
 2. Pan Zenon Żukowski
 3. Pan Antoni Bogdan  - Wiceprzewodniczący
 4. Pan Michał Kozłowski
 5. Pan Marek Skrypko
 6. Pani Bożena Bieryło

 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny:

 1. Pan Marek Skrypko – Przewodniczący
 2. Pani Maria Busłowska
 3. Pan Roman Czepe
 4. Pan Krzysztof Gołaszewski
 5. Pani Barbara Grabowska
 6. Pani Anna Grycuk
 7. Pan Jan Kaczan
 8. Pan Michał Kozłowski
 9. Pan Ryszard Łapiński
 10. Pan Antoni Pełkowski
 11. Pani Sylwia Rząca –Wiceprzewodnicząca