BONY NA SZKOLENIA

Dodana: 11 styczeń 2018 14:54

Szanowni Państwo, ze względu na bardzo dużą ilość złożonych formularzy rekrutacyjnych, nabór do projektów został czasowo wstrzymany. O terminie wznowienia naboru poinformujemy wkrótce na stronie internetowej. Termin ten zostanie ustalony nie wcześniej niż, za kilka dni. Prosimy o cierpliwość. 

W dniu 15 stycznia br. rusza rekrutacja do Projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 – Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 – Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki oraz Poddziałania 3.2.2 – Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

W ramach projektu prowadzone są Punty Obsługi Uczestników Projektu (POUP), dla mieszkańców powiatu białostockiego są utworzone dwa punkty znajdujące się w:

1)         Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, pok. Nr 1 (budynek CKP w Łapach),

tel.: 533 334 041, mail: bony@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Godziny pracy Punktu Obsługi Uczestnika Projektu:

poniedziałek-czwartek – 15.15 – 18.00

piątek – 16.00 – 18.00

sobota – 8.00 – 16.00

2)         Białystok, ul. Św. Rocha 3 (parter), tel.: 533 334 042 mail: bony@um.bialystok.pl, punkt obsługuje osoby z terenu powiatu białostockiego i miasta Białystok.

Godziny pracy Punktu Obsługi Uczestnika Projektu:

poniedziałek-piątek – 8.00 – 18.00

Rekrutacja internetowa rozpocznie się w dniu 15 stycznia br. o godz. 00.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.bonynaszkolenia.pl.

Baza Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

www.powiatbialostocki.pl